ERZURUM HABERLERİ

BURSADAKİ TORTUM DEMİRCİLER KÖYLÜLERİNİ MİLLETÇE ALKIŞLIYORUZ

 photo indir.jpgBursa'da yaşayan köylülerimiz ayda bir 27 hane reisi olarak toplanıyor. Kuranı Kerim okuyor, dua ediyor, birbirlerinden haberdar oluyor. Etkinlik slaytı yan tarafta.------------------------------------------->


YENİ FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

24 Kasım 2015 Salı

MEHMET ŞEVKET EYGİ' DEN VECİZELER

İLMİHAL, akaid, fıkıh bilmeyen cahil kimse tasavvuf deryasının batınına dalmasın, boğulur.
Dünyanın en rezil, alçak, kepaze, ahlaksız insanları din sömürücüleridir.
Kendini beğenen kesinlikle olgun insan, olgun Müslüman olamaz.
Bir kalpte para aşkıyla Allah aşkı birlikte bulunmaz.
Âlim kişinin ilmi kadar ahlakı olmazsa, o kişi fâzıl olamaz.
Dindar ama durup dinlenmeden devamlı olarak gıybet ediyor… Böylesi dindar değil, “e…”tir.
Gerçek Nurcu kesinlikle gıybet etmez.
Gerçek derviş de etmez.
“Kişinin namazı ve orucu sakın sizi aldatmasın. Siz onun para ile olan muamelesine bakınız.”
Osmanlıca okuma yazmayı öğrenmemekte inatla ısrar eden Müslüman bir genç, adam olmaz.
Allahı ve Resulünü (Salat ve selam olsun ona) seven Ehl-i Tevhid ve Ehl-i Kıble Müslümanın zatına buğz ve düşmanlık eden kimse kamil değildir.
Mü’mine kafir diyenin kendisi kafir olur.
Müslüman kardeşini ötekileştirmek bir tür ırkçılık ve cahiliyettir.
Dini imanı para, mal ve menfaat olan kişi dıştan dindar Müslüman gibi görünse de (kâmil) Müslüman değildir.
Hukuk fakültesinde okuyup da, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyenin Kavaid-i Külliyesini okumamış, ezberlememiş Müslüman gence yazıklar olsun.
Süslüman kadınların, erkeklerin dikkatini açık kadınlardan daha fazla çeken rengarenk başörtüleri ve tesettürü İslama uygun değildir, şeytanî sahte tesettürdür.
Zekat verdikten sonra israf etmek caizdir diyen kişi sapıktır.
Büyük sayıda fakir ve miskin Suriyeli mülteci aç yatarken, Türkiyeli Müslümanların tok sabahlamaları büyük ayıp ve rezilliktir.
Emr-i mâruf ve nehy-i münker farzını tâtil eden veya yeteri kadar yapmayan Müslüman bir toplumun başına azab iner.
Bilmeyen ve sapıtan cahillerin vebali, bildikleri halde uyarmayan ve aydınlatmayan alimlere aittir.
Beş vakit namazı yitirip şehvetlerine uyan bir toplum iflah olmaz, necat bulmaz.
Bir insana yapılabilecek en büyük iyilik, onun imanlı olmasına vesile olmaktır.
Her mü’min, itikadını tashih etmekle mükelleftir.
Zaruriyat-ı diniyeden birini inkar eden dinden çıkar.
İlmi, ehliyeti, liyakati olmadığı halde Kur’anı kendi re’yi, hevası ile tefsire yeltenen, Kitabullaha saygısızlık etmiş olur.
Ebu Hanife de benim gibi bir adamdı, o nasıl ictihad ettiyse ben de ederim diyen kişi adam değildir.
Ciddî konuları muannid cahillerle tartışan, onlara laf anlatmaya çalışan ahmaktır.
Aynı miktardaki helal para ile haram para arasındaki farkı ayırt edemeyen kimse kara cahildir.
Seni namaza müezzinler çağırmıyor, asıl Çağıranı bil.
Kendisinde yüz kadar noksanlık bulunan, bunlardan biri gevezelik ve zevzeklik olan kişiyi, sadece bu bir noksan bile mânen batırmaya, yere sermeye yeter de artar.
İnsan kendini övüp böbürlendikçe alçalır, biter.
Mütevâzı ve kanaatli Müslümanlara müjdeler olsun.
Kâmil mü’min zindanda, hattâ darağacında bile üstündür.
Kur’ana yapışan hiç şüphe yok ki, sağlam bir kulpa tutunmuş olur.
Kur’ana, Sünnete, Şeriata uygun olmayan bâtıl yeminleri yapanların başları ileride çok ağrır.
Sâlih Müslüman, bilinmesi gereken şeyleri bilen ve bildiklerini hayata uygulayan kimsedir.
Buluğa ermiş çocuklarına ilmihallerini öğretmeyen ve namaz kıldırmayan anne ve babalar, bundan dolayı hesaba çekilmeyeceklerini mi sanıyorlar?
Pilav tabağında yemediğin, çöpe atılmasına sebep olduğun bir tek pirinç tanesinin bile hesabının vereceksin.
Dikkat etmediğin yahut bile bile üzerine basıp öldürdüğün küçük karıncanın da hesabını vereceksin.
Dilinle insanlara eza veriyorsun ve sonra da kendini kâmil Müslüman gösteriyorsun. Nâkıs Müslümansın sen.
Senin nasıl otomobil kullandığını göreyim, ne mal olduğunu söylerim.
Hadîste “Mü’min bir delikten çıkan zararlı mahluk tarafından iki kere sokulmaz” buyuruyor. Sen iki kere değil, bin kere sokulmuşsun ve bin birinci defa sokulmaya müheyyâsın (hazırsın, bekliyorsun).
Resulullah Efendimiz (Salat ve selam olsun ona) bir kere mi’raca çıktı. Kendini ermiş sanan o adamcağız ise gökten yere hiç inmiyor.
Erkekleri kadınlara, karıları erkeklere benzemeye çalışan ve benzeyen bir toplum bozulur.
Ruhbanları erbab (rabler) haline getirip putlaştırmak gizli şirktir.
Bu devirde en büyük kerametler şunlardır: Sahih bir itikada sahip olmak… Beş vakit namazı dosdoğru kılmak… Başta gıybet ve yalan olmak üzere dil âfetlerinden korunmuş olmak… Şeriata sımsıkı bağlı olmak… Sünnete bağlı olmak… Yüksek ahlak ve karakter sahibi olmak…
Evinde kedi besleyen merhametli Müslümanın geçimi bereketli olur.
Şeriata aykırı ve zıt her şey hederdir.

20 Kasım 2015 Cuma

Bâyezîd-i Bestâmî ve Oğlu

Bâyezîd-i Bestâmî (kuddise sirruh) hazretleri gece teheccüde kalkmıştı. Küçük çocuğunun da kalktığını gördü. Gece soğuktu. Uykusuzluk ona zahmet vereceği için şefkatle:

“Ey oğul, gece uzun, sen uyu.”

“Ya siz niçin kalktınız?”

“Ey oğul, Rabbim bana kalkıp namaz kılmamı emretti.”

“Ben Allâhü Teâlâ’nın ‘Muhakkak Rabbin biliyor ki sen muhakkak gece üçte ikisine yakın ve yarısı ve üçte birinde kalkıyorsun, beraberindekilerden bir topluluk da kalkıyor…’ (Müzzemmil sûresi, 20.) âyet-i celîlesini ezberledim. Bu âyet-i celîlede Resûlullâh Efendimizle birlikte gece namaza kalkanlar kimlerdir?”

“Ey oğul, Onlar Resûlullâh Efendimizin (s.a.v.) Ashâbıdır.”

“Öyleyse sen de beni Allâhü Teâlâ’ya ibâdette seninle beraber olmaktan mahrum etme.”

“Ey oğul, sen henüz bâliğ (ibadet ile mükellef) olmadın.”

“Ey Babacığım! Annemi ateşi yakarken gördüm. Önce küçük odun parçalarını tutuşturuyordu. Ben eğer itaati terk edersem Allâhü Teâlâ’nın büyükleri yakmadan önce bizden başlamasından korkarım.”

Hz. Bâyezîd-i Bestâmî’nin gözleri yaşardı ve:

“Ey oğul, kalkabilirsin. Sen Allâh’a ibâdete babandan daha lâyıksın” dedi.

19 Kasım 2015 Perşembe

KÖYLÜMÜZ HASTA

Nuri KÖSE bir rahatsızlık geçirmiştir. Palandöken Hast. Dahiliye Servisi 4. Kat 406 numarada yatmaktadır. RABBIM sifalar versin.
Kaynak: Mahmut POLAT

14 Kasım 2015 Cumartesi

KUR'AN-I KERİM'İN HAREKELENMESİ


Bismillahirrahmanirrahim

KUR’AN-I KERİM’İN HAREKELENMESİ

Bütün hamtlar ve övgüler Allahu Teâlâ’ya mahsustur. Kâinatın zerresi adedince, Salât ve selam Âlemlerin Efendisi, Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘e âline ve ashabına olsun.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

 Değerli okurlarım! Son vahiy dini olan İslâm'ın kutsal kitabı. Kur’an-ı kerim Allahu Teâlâ tarafından Hz. Muhammed (s.a.v.) Cebrail (a.s.) aracılığı ile Arapça olarak indirilen ilahi kitapların sonuncusudur.

Fatiha Suresi ile başlayıp Nâs Suresi ile sona eren kelâmıdır.

Kur’an-ı Kerim'in, Efendimiz (s.a.v.) in risale tinin başında ilk inen ayetleri şunlardır:

"Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin, kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren en büyük kerem sahibidir" (Alâk Suresi,1-5).

İlk inen ayetlerin inananları okumaya, öğrenmeye, yazmağa ve araştırmaya çağırması ilim için büyük teşvik mesajı taşır.

Kur'ân-ı Kerim’in son inen Ayeti Kerimesi de şudur: 

"Bu gün size dininizi ikmal ettim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslâm'ı seçtim" (Mâide Suresi., 3).


Kur’an-ı Kerim, Güzellerin en güzeli (s.a.s)' in ahirete irtihalinden sonra, Yemâme savaşlarında 70’ kadar hafız (kurrâ) 'nın şehit düşmesi Müslümanları telâşa düşürmüştü.

Bunun üzerine, Hz. Ömer de (r.a) hafızların toplanması için Halife Hz. Ebu Bekir (r.a.)  başvurarak konunun görüşülmesini istemişti.

Hz. Ömer (r.a.) in yardım ve gözetimi altında, elinde yazılı Kur'an-ı Kerim metni olan herkesin bu metinleri getirmesini ve getirirken de ellerindeki metinlerin bizzat Hz. Peygamber (s.a.v.)  yazıldığına dair iki güvenilir şahit gösterilmesi istendi.

Halife,

TORTUM GENEL GÖRÜNÜM