ERZURUM HABERLERİ

24 Eylül 2014 Çarşamba

ZİLHİCCE AYI VE İLK ON GECENİN FAZİLETİ

Bu akşam idrâk edeceğimiz kamerî ayların 12'ncisi olan Zilhicce ayı, İslâm'ın beş esâsından biri olan hac farîzasının îfâ edildiği umûmî af ayıdır. Arafât'a çıkıldığı, Allâh için milyonlarca kurbanın kesildiği ve bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapandığı mukaddes bir aydır.

Zilhiccenin ilk on gecesi "leyâlî-i aşere" yâni 10 mübârek gecedir. Bu ayda, noksanların tamamlanması için istiğfâr, salevât-ı şerîfe, diğer duâlar ve tesbîh namazına devamda hayır vardır. Hacca gidemeyen mü'minlerin bu günlerde oruç tutmaları çok büyük fazîlettir. O bakımdan Kurban bayramından evvel dokuz gün oruç tutmalı, 10. günü kurban kesilinceye kadar bir şey yemeyip kurban etinden yemelidir. Bu mendubdur. Hiç olmazsa 8'inci gün ile beraber 9'uncu günü (Arefe günü) oruçlu olmak lâzımdır. Arefe günü sabah namazından bayramın 4'üncü günü ikindi namazına kadar, bütün farznamazların arkasından Teşrîk tekbîri (Allâhü Ekber Allâhü Ekber, Lâ ilâhe ilallâhü vallâhü ekber, Allâhü Ekber ve lillâhil-hamd) okumak kadın-erkek her mükellef Müslümana vâciptir. ZİLHİCCENİN İLK ON GÜNÜNDE NE YAPILIR?

Zilhicce ayının birinden onuna (yâni Kurban Bayramının ilk gününe) kadar, her gün sabah namazlarından sonra: 10 salevât-ı şerîfe:

"Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

10 istiğfâr:

"Estağfirullâhe 'l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve 'l-Hayye 'l- Kayyûme ve etûbü ileyk ve nes'elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l- hidâyete lenâ innehû hüve 't-Tevvâbü 'r-Rahîm."

10 tevhid:

"Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l- hamdü yuhyî ve yümît ve hüve Hayyün lâ yemûtü biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr" okunur. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

KÖYLÜMÜZ RAHMETLİ OLDU

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman: Biz Allah’ın kullarıyız ve biz O’na döneceğiz, derler (Ali imran 156)
Köyümüz sakinlerinden Ali 
POLAT 24 Eylül 2014' te  rahmetli oldu. Bugün  Köyümüzden öğlen kaldırılacaktır.Allah(cc) rahmeteylesin.Yakınlarına da sabır versin
Merhuma ve cümle geçmişlerimize bir fatiha okumayı unutmayalım. 
Kaynak. Mahmut Polat 

20 Eylül 2014 Cumartesi

ANNE-BABANIN ÇOCUKLARINA KARŞI VAZİFELERİ


Abdullah Büyük

19 Eylül 2014 Cuma 08:46

Okulların Açılışı Sebebiyle)

1. Çocuğunuza iş ile oyunun kültürünü veriniz.

2. Çocuğunuzu az eleştirin (tenkit), daha çok övün.

3. Çocuklarınız büyüdükçe, onlara davranış tarzınız da büyüsün.

4. Çocuğunuz konuşurken, bütün dikkatinizi ona verin.

5. Çocuklarınız iş ve okuldan döndüklerinde, onları kapıda karşılayınız.

6. Mutlu bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız, mutlu bir anne olun.

7. Okulu ile iyi ilişkiler kurarak, eğitimi ile ilgilenin.

8. Sabahları çocuklarınızı uğurlarken “Seni seviyorum” deyin.

9. Çocuklarınıza yattığı yatağı düzeltme görevi verin.

10. Çocuklarınızı hem yiyeceklerle ve hem de güzel sözlerle besleyin.

11. Çocuklarınıza yumuşak cezalar verin:

- Yemek esnasında dirseklerini masaya dayarsa, ezan okutun.

- Küfür ederse, harçlığından kesin... vs. gibi.

12. Çocuklarınız adına, ayda bir yemek hazırlayın.

13. Çocuklarınıza eşit davranın.

14. Peygamberimiz, torunlarını sırtına alır ve onları gezdirirdi. Unutmayın.

15. Çocuğunuzla konuşurken, çoğunlukla dinleyin.

16. Haksız olduğunuzda, çocuğunuzdan özür dileyin.

17. Çocuklarınız sözünüzden ziyade, halinize bakar, dikkatli olun.

18. Her fırsatta çocuğunuzu cesaretlendirin.

19. Koyduğunuz kurallara sadık kalın, fakat esnek davranın.

20. Her gün belirli bir süre, sadece çocuğunuzla ilgilenin.

21. Çocuğunuza “Seni olduğun gibi seviyorum” deyin.

22. Çocuğunuzu, başkalarının çocukları ile asla kıyaslamayın.

23. Evinizi mükemmel bir ev değil, tertipli bir ev haline sokun.

24. Çocuğunuz sinirli olduğu zaman “Sanırım, senin iyi bir kucaklanmaya ihtiyacın var” deyip, kucaklayın.

25. Çocuğunuza paylaşma ahlak ve duygusunu aşılayın.

26. Çocuğunuzun arkadaşları ve aileleri ile tanışın.

27. Çocukların sık sık duyması gereken cesaretlendirici sözlerden örnekler:

• “Teşekkürler... Bu yaptığın harikaydı.”

• “Ben bile daha iyisini yapamazdım.”

• “Seninle birlikte çalışmak çok zevkli.”

• “Sen çok düzeldin.”

• “Sana çok güveniyorum.”

28. Çocuğunuza asla “utangaç” demeyin. Onun yerine “Şu anda konuşmak istemiyor” diye açıklayın.

29. Çocuklarınıza mektup yazma kültürünü kazandırın.

30. Çocukların yapabileceği işleri, onun yerine siz yapmayın.

31. Çocuklarınıza, dondurma yerine; yoğurt, çikolata yerine; kraker, çips yerine; patlamış mısıryedirmeye özen gösterin...

Tüm bu hususları, çocuklarımız için, zevkle ve iştahla yiyebileceği bir meyve gibi anlamalı, uygulama konusunda çok hassas davranmalıyız.

Kıyamet gününde, çocuklarının eli, baba ve annesinin yakasında olup, onlardan hakkını isteyen bir manzarayı hiçbir ana-baba görmek istemez.

Resulullah ile İrtibatlı Olmak

Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile irtibatlı olmalıdır.

Ona biat ve itaat etmelidir.

Dünya nizamı ve hukuk sistemi olarak onun Şeriatını kabul etmelidir.

Bu Şeriatın emirlerini yerine getirmeli, yasaklarından kaçınmalıdır.

Peygamberin Sünnetini ve öğütlerini elinden geldiği kadar hayata tatbik etmelidir.

Peygamberi en güzel örnek ve model kabul etmelidir.

Peygamberin vekilleri, vârisleri, halifeleri olan rabbanî ve muhlis=ihlaslı ulemaya, fukahaya, meşayihe itaat etmelidir.

Peygamberin buyruğuna uyarak, Ümmet içinde ihtilaf zuhur ettiği zaman Sevad-ı Âzam dairesi içinde bulunmalıdır.

Peygamberin yaptığı gibi beş vakit namazı itina ile kılmalıdır.

Geçerli şer’î özrü yoksa farz namazları cemaatle kılmalıdır.

Peygamberi kendi nefsinden, ailesinden, çoluk çocuğundan, en yakın dostundan daha fazla sevmelidir.

Peygamberin güzel ahlakı ile ahlaklanmalı ve ziynetlenmelidir.

Peygamberin kesin emrini tutarak, aralarında meşreb farklılıkları da olsa mü’min kardeşlerini sevmeli,  onlara acımalıdır.

Zengin de olsa mütevazı ve kanaatkar yaşamalıdır.

Allahın kendisine verdiği paranın, malın, imkanın bir kısmını muhtaç kardeşleriyle paylaşmalıdır.

Bir iş yapacağı, bir karar vereceği zaman, acaba Peygamberimiz nasıl yapmamı, nasıl karar vermemi isterdi diye sormalı ve doğru cevabı aramalıdır.

Resulullahın en büyük önderimiz olduğunu bilmelidir.

Onun, Allahın izniyle yapacağı şefaate nail olmak için sebep ve vesilelere yapışmalıdır.

Peygambere getirdiği salat ü selamın ona ulaştırılacağını ve selamına mukabele edileceğini bilmeli ve bu fırsatı değerlendirmelidir.

Ev alırken, Resulullah nasıl bir ev almamı uygun görürdü diye düşünmelidir.

Evi dekore ederken, Resulullah nasıl bir döşeme isterdi diye sormalıdır.

Giyimde kuşamda sofrada hep Resulullaha sormalıdır.

Bir otomobil alırken…

Vakit ezanları okununca, şer’î bir özrü yoksa, arkasında namaz kılınabilecek bir imamın camiine gidip farz namazı cemaatle kılmalıdır.

Resulullahın hoşlanmadığı aşırılıklardan, taşkınlıklardan, fitne ve fesattan, bid’atlerden kaçınmalıdır.

Velisi bulunduğu kadın ve kızların Resulullahın  Şeriatına göre  tesettüre uymasını sağlamalıdır.

Şeytanî Avrupâî tesettüre karşı olmalıdır.   

Resulullah efendimiz ihramlı olduğu zamanların dışında bir kere bile başı açık namaz kılmadığı için, namazlarda başını takke imame arakiye ile örtmeli, bu suretle sünnete ve edebe riayet etmelidir.

Kurtulmak için Resulullahı vesile edinmelidir.

Resulullaha itaatin Allaha itaat olduğunun bilincinde olmalıdır. 

Resulullahıngönüllü ve ihlaslı askeri olduğunu bilmelidir.

Onu, yakınlarını, Ehl-i Beytini, Ashabını, dostlarını, Ümmetini sevmelidir.

Resulullahın zevcelerini anne bilmelidir.

Resulullah kesin şekilde haber vermiş olduğu için ibadetlerde, cihatta, hayır hasenatta ihlassızlıktan ve nifaktan uzak durmalı,  her şeyi sadece Allah için yapmalıdır.

Her haliyle Resulullahın Ümmetinden, Milletinden bir Müslüman olduğunu güzel ahlakıyla, doğruluğuyla, dürüstlüğüyle göstermelidir.

Bir gün kesinlikle öleceğini, zeminde açılmış bir çukura “Bismillahi ve ’alâ milleti Resulillah” denilerek konulacağını, sorgu meleklerinin Rabbin kimdir, Nebin kimdir diye soracaklarını hiç aklından çıkartmamalıdır.

Muhammed Mustafa aleyhissalatüvesselamınbizim büyük önderimiz, halaskârımız, veliyyinimetimiz olduğunu bilmelidir.

Rabb olarak Allahü Teala hazretlerinden, kitap olarak Kur’an-ı Kerimden, din olarak İslamdan, resul olarak Muhammed aleyhissalatüvesselamdan, Şeriat olarak Şeriat-i Garra-i Ahmediyyeden, Ümmet olarak Ümmet-i Muhammed’den, ahlak olarak İslam ahlakından razı olmalıdır.

Necata, felaha, ebedî saadete götüren tek hedy onun yoludur.

Tanrılaştırmamak şartıyla onu ne kadar sevsek, ne kadar övsek azdır.

Sevenlerine selam olsun…

Mehmed Şevket Eygi
20-09-2014

19 Eylül 2014 Cuma

KÖYLÜMÜZ HASTA

Ali Polat bir rahatsızlık geçirmiştir. Bölge Eğt. Hastanesi Kalp Damar servisi 1.Kat 18 numarada yatmaktadır. RABBİM acil şifalar versin. NOT= Görüşme yasağı uygulanmaktadır. 
Kaynak Mahmut Polat 

18 Eylül 2014 Perşembe

Türksat 4A TV FREKANSLARI NUMARALARI RAKAMLARI

Türksat 2A haberleşme uydusunun ömrü 2016 yılının başında tamamlanacağından, söz konusu uydu üzerindeki yayınlarTürksat 4A haberleşme uydusuna aktarılacak, yeni TV kanallarıyla birlikte  Türksat uyduları  üzerindeki TV kanal sayısı 500’ün üzerine çıkacaktır.
 
Uydu Alıcıları Ayarlanması
 
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alıcıları yeni frekansları otomatik olarak güncelleyecektir. Yeni uydu alıcısı alacak kullanıcıların TKGS uyumlu uydu alıcılarını tercih etmeleri tavsiye edilmektedir. TKGS uyumlu uydu alıcılarının listesine, http://www.turksat.com.tr/tr/turksat-kanal-guncelleme-sistemi adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Diğer uydu alıcıları içinse, 11844 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 2222 Sembol Oranı, FEC ¾ veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı ve FEC 5/6 değerleri girilerek “Şebeke Taraması” yapılmalıdır.
 
Türksat 4A haberleşme uydusu, 42° Doğu yörüngesinde (Türksat 2A ve Türksat 3A uyduları ile birlikte) hizmet vereceğinden, uydu üzerindeki yayınları izlemek için ek bir antene ihtiyaç olmadığı gibi mevcut anten ayarlarında da herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
 
Yeni uydularıyla bölgesindeki liderliğini güçlendiren Türksat, 42° yörüngesinde kullanıcılara daha fazla TV ve radyo kanalı izleme imkânı sunmaktadır.
 
Türksat 4a Frekans Listesi

11 Eylül 2014 Perşembe

Her şey bize Allah’ı hatırlatmalı

İslam deyince ilk akla gelen Kur’an-ı Kerim olmalıdır. Ramazan ayı deyince de akla gelen doğrudan doğruya Kur’an-ı Kerim olur.

İslam’a kimse rasgele mana veremez/vermemeli de. Şunu demek istiyorum: Hiç kimse Müslümanlık bana göre şöyle, bana göre böyle diyemez. Kimsenin buna yetkisi yoktur. Allah korusun bu öyle bir hale gelebilir ki, insanı kâfir yapar. İslam kelimesinin önüne veya arkasına kelime ilaveleri yapılıyor. Olur mu öyle şey!

“Siyasal İslam”, “Liberal İslam”, “Radikal İslam”, “Alevi İslam”, “Türk İslam”, “Arap İslam” diyenler var. Bakın şu kepazeliğe! Kaç tane İslam çıktı ortaya.

İslam’a bu kulpu takanlara söylüyorum. Kim verdi size bu yetkiyi. Hangi şeytandan aldınız bu cüreti?

Bunlara göre İslam çok çeşitli imiş.

Elimizde Kur’an-ı Kerim gibi bir kitap olmasaydı bunların önlerine geçilmeyecek. Kur’an’ın yüzüne, gözüne baka baka adamlar hainlik yapıyorlar.

Kur’an-ı Kerim günceldir. Bazıları bu Kitap’ın 1400 yıl önceki insanlara hitap ettiğini zannediyorlar. Öyle şey olur mu?

Kur’an-ı Kerim 1400 sene önceki insanlara hitap ettiği gibi kıyamet sabahına kadar gelecek olanlara da hitap edecektir.

Dedik ya, Kur’an-ı Kerim günceldir. Günlük gazeteler nasıl ki, günlük olaylardan bahsediyorlarsa, Kur’an-ı Kerim’de yeni olaylardan bahsederek emirler ve hikmetler ortaya koyuyor.

Gazetelere her gün bakmak ihtiyacı duyanlar neden Kur’an-ı Kerim’e bakma ihtiyacı duymuyorlar. Böylelerin yüzü gülmez. Sıkıntıları hiç bitmez.

Bundan dolayı Kur’an’sız yaşamanın cezasını çekiyor İslam âlemi.

Şu ayete bakar mısınız? Sanki bu sabah nazil olmuş gibi:

“Dinlerine uymadıkça Yahudiler de, Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol ancak Allah’ın yoludur…” (Bakara Suresi, 120)

Bu ayeti çerçeveletip evlerimize, dükkânlarımıza asılmalıdır.

Ayetler hep taptaze.

Lakin kime anlatacaksınız Kur’an-ı Kerim’i!

Bir evden cenaze çıkmadan o evde Kur’an-ı Kerim okunmuyor. Cenaze çıksın ki, o evde Kur’an-ı Kerim okunsun.

Olmaz ya, olacağını kabul edelim. Bir de baktık ki, Hz. Muhammed çıktı geldi.

Peygamberimizden mucize isteyecekler. Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz mucize olarak önümüze Kur’an-ı Kerim koyacaktır. Bundan daha büyük mucize olur mu?

Mehdi bekleyenler var. O da önümüze Kur’an-ı Kerim koyacaktır. Zaten önümüzde Kur’an-ı Kerim var. Şimdi Kur’an-ı Kerim’e ilgi duymayanlar Mehdi geldiği zaman mı rağbet edecekler?

Trafik kazasında ölmeyene mucize diyorlar. Alâkası yok.

Kur’an-ı Kerim mucize. Böyle inanmayan zaten Müslüman olamaz.

Fatiha Suresi’nin sonunda:

“Gadaplandıklarının yolundan bizi uzak tut ya Rabbi!” diye dua ediyorsun.

Mağdub= Yahudiler

Dalliyn= Hıristiyanlardır.

Dalalet= Sapıkların yolu.

Şimdi küçük çocuklara tecavüz edenlere sapık deniyor. Alâkası yok. O, bir tür ileri derecede ahlâksızlıktır.

Allah’ın sapık dedikleri:

- Allah’ın yolundan;

- Kur’an-ı Kerim’den;

- Peygamberimiz Efendimizin (S.A.V.) arkasından ayrılanlara sapık diyor.

Günde 40 defa Hıristiyanlara sapık sapık diyeceksin. Sonra da; “Gelin bizi aranıza alın” diyeceksiniz. Bu, dünyanın en büyük maskaralığıdır.

Mevlüt Özcan

Milli gazete 


10 Eylül 2014 Çarşamba

Özel okul tercih sonuçları açıklandı

MEB tarafından özel okul teşvik başvurusu kabul edilen öğrencilerin özel okul tercih başvuruları dün sona ermişti. Bakanlık, özel okul tercihi yapan öğrencilerin sonuçlarını, MEB'in resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" adresinden yayımladı. Tercihleri neticesinde bir özel okula yerleşen öğrencilerin 18 Eylül'e kadar kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekiyor.

Bakanlık yetkilileri, bu tercih döneminde okul kontenjanından ötürü yerleşemeyen öğrencilerin ikinci tercih döneminde farklı bir okul tercih etmeleri halinde teşvikten yararlanabileceklerini bildirdi.

Daha önce duyurulan takvime göre, yedek öğrenci kayıtları 19 Eylül Cuma günü ilan edilip, 22-30 Eylül'de kayıtlar gerçekleştirilecek.

Eğitim öğretim desteği kapsamında, okul öncesi kurumlarına gidecek öğrencilere 2 bin 500, özel ilkokullara gidecek öğrencilere 3 bin, özel ortaokul ve liselere gideceklere yıllık 3 bin 500, temel liselere ise 3 bin lira eğitim öğretim desteği verilecek.

Öğrenmek için tıklayın

MAŞALLAH VAN GÖLÜ DEĞİL, TORTUM DEMİRCİLER KÖYÜ GÖLETİ

TORTUM GENEL GÖRÜNÜM

2012 ADRESE DAYALI TORTUM NUFÜSÜ

KÖYLER

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Tortum

4052

2137

1915

Akbaba

203

104

99

Aksu

277

128

149

Aktaş

98

48

50

Alapınar

106

49

57

Arılı

162

80

82

Ballı

39

23

16

Çakıllı

65

32

33

Çardaklı

76

36

40

Çaylıca

119

53

66

Çiftlikköy

71

36

35

Çivilikaya

92

47

45

Demirciler

280

134

146

Doruklu

72

37

35

Esendurak

150

65

85

Hamidiye

47

21

26

İncedere

298

155

143

Kapıkaya

94

45

49

Karlı

170

76

94

Kazandere

305

152

153

Kemerkaya

30

14

16

Kırmalı

54

22

32

Kireçli

159

72

87

Meydanlar

129

63

66

Peynirli

128

65

63

Taşbaşı

132

64

68

Taşoluk

72

36

36

Tatlısu

15

8

7

Tipili

147

62

85

Tortumkale

239

110

129

Vişneli

166

77

89

Yağcılar

122

52

70

Yamankaya

119

56

63

Yellitepe

95

47

48

Yukarısivri

483

235

248

Yumaklı

200

100

100

Ziyaret

210

101

109

Bucak toplamı

5.224

2.505

2.719

(B) Bağbaşı

2.175

1.065

1.110

Çataldere

15

9

6

Derinpınar

343

165

178

Dikmen

479

229

250

Gökdere

204

112

92

(B) Pehlivanlı

1.371

664

707

(B) Serdarlı

2.563

1.253

1.310

Suyatağı

182

91

91

(B) Şenyurt

2.977

1.458

1.519

Uzunkavak

434

207

227

Yazyurdu

59

34

25

Bucak toplamı

10.802

5.287

5.515

İlçe toplamı

20.078

9.929

10.149

2008'DE NASILDI TIKLAYINIZERZURUM'UN, TORTUM'UN TORTUM'UN KÖYLERİNİN NUFUSU (2008)

DEREAĞZI HAVUZ YAPIMI 2010