ERZURUM HABERLERİ

BURSADAKİ TORTUM DEMİRCİLER KÖYLÜLERİNİ MİLLETÇE ALKIŞLIYORUZ

 photo indir.jpgBursa'da yaşayan köylülerimiz ayda bir 27 hane reisi olarak toplanıyor. Kuranı Kerim okuyor, dua ediyor, birbirlerinden haberdar oluyor. Etkinlik slaytı yan tarafta.------------------------------------------->


YENİ FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

15 Temmuz 2015 Çarşamba

HAFIZLIK VE FAZİLETLERİ

Bismillahirrahmanirrahim
Ümmetimin en şereflileri Kur’ân’ı ezberleyenlerdir”

Bütün hamtlar ve övgüler Allahu Teâlâ’ya mahsustur. Kâinattın zerresi adedince, salât ve selam bütün insanlığın Efendisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) âline ve ashabına olsun..
Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Değerli okurlarım! Hafız: kelimesine nispet edilen el-Hafız, Allahu Teâlâ’mın güzel isimlerinden biridir. Ve ”Her yönden esirgeyip koruyan, insanların ve cinlerin bütün amellerini muhafaza eden, asla zayi etmeyen” anlamınadır..

Hafız, hıfzeden koruyan demektir. Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyen kişiye hafız denir..

"Hâfız-ı Kur'ân, Hâfız-ı Kelâm" ifadesi bunlar için kullanılır.

Hafız bir gönül eridir. AllahuTeala’nın askeridir. Asker nasıl devletini, milletini, silahını korur ve muhafaza ederse, Hafız da Allahu Teâlâ’mın yüce kitabı Kur’an-ı Kerimi öylece korur ve muhafaza eder.

Kur’an-ı ezberlemek Müslümanlar üzerine farzı kifayedir. Yani bir belde de hafız Kuran'ı Kerimi ezberleyen bir kişi bile olmazsa bütün belde halkı sorumludur.

Kişi veya kişilerin ezberlemesi ile bu yükümlülük diğerlerinin üzerinden kalkar.

Hafızlar, Güzeller güzeli, (s.a.v.) özel iltifatına mazhar olan insanlardır. Bir hadis-i şerifte hafızların özelliği belirtilmekte ve Kur'ân'ı Kerim’i ezberlemek ve teşvik edilmektedir.
Hz. Âişe' (r.anha) dan nakledilen bu hadiste "Kuran'ıKerim’i ezberleyerek okuyan hâfız kişi es-Seferetü'l Kirâm olan vahiy getiren meleklerle beraberdir" (Buhârî,)
Çünkü meleklerin en çok ilgi duydukları olay, Kur’an’ı Kerim’in okunduğu ve dile getirildiği yerlerdir.

“Hafız” sadece Kur’an-ı Kerim’in lafzını hafızasına alıp beynine hapseden değil, onun manasını kalbine ve beden ülkesine nakledip koruyan, hükümlerini muhafaza eden, lafız ve manasını sinesinde himaye edip, gönül aynasında seyredip devamlı gözeten, hürmete ve Cennete layık bir kişidir.

Hafız yaşayan ve yürüyen Kur-an’dır. Kur’an’ı Kerimi ezberlemek, hafızlığın ilk ve en zor aşamasıdır. Fakat hafız olmak kadar hıfzı muhafaza etmek de bir o kadar önemlidir.

Kur’an’ı unutanı, Kur’an’la amel etmeyeni, dünyanın süsüne kanıp aldananı, Kur’an da unutur ve mahşer günü aleyhine şahitlik eder.

Hafızlığın mükâfatı cennette “‘Cemalullah’la” şereflenmektir.

Hafızlar, mukaddes kitabı sadece dillerinde değil, gönüllerinde de taşırlar. Onların fikri de, zikri de, şükrü de Kur’andır.. Ahdine sadık kalandır onlar..

Kur’an’ı Kerim’in rahmanî ikliminde felaha erenlerdir.

Hafızlar, mukaddes vahiy yükünü taşımaktadır.

Hafızlar, Onlar hak ve hakikat davasını, yorgun sırtlarına yükleyip dik yokuşları Onlar, kutsal bir çilenin gönüllü hamallarıdır. ,

Ağır bir yükün altında olmalarına rağmen, hallerinden de şikâyet etmezler.

Efendimiz  (s.a.v.) “Ümmetimin en şereflileri Kur’ân’ı ezberleyenlerdir” hadisinin müjdesine mazhar olmak, başlı başına hafızlığın mükâfatıdır

Efendimiz (s.a.v.) hafızları “Abese Suresi”nde sözü edilen vahiy getiren meleklere benzetmiş ve hafızların cennette onlarla beraber olacağını müjdelemiştir.

Kur’an-ı Kerim, Efendimiz (s.a.v.) zamanında vahiy kâtiplerince yazılmış ve birçok sahabe tarafından ezberlenmiştir. Kütüb-i Sitte’de bulunan bir hadis-i Şerif şöyledir: Hz. Ebu Said el-Hudri (r.a.) anlatıyor:

Allah Rasülü (s.a.v.) buyurdular ki: ”Kur’an ehli (yani onu okuyan, onunla amel eden) cennete girdiği vakit kendisine: ‘Oku ve yüksel!’ denilir. O da okur ve yükselir.
Her ayet için bir derece verilir. Böylece o bildiği ayetleri sonuna kadar okur ve her biri için bir derece alır.

”Bir Allah dostu şöyle diyor, sıkıldığınız zaman,

TORTUM DEMİRCİLER KÖYÜNDE RAHMETLİ OLDU

Köyümüz sakinlerinden Sırrı Emi (SUCU) 14 Temmuz 2015 Çarşamba günü Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün (çarşamba) öğle Namazını müteakip köyden kaldırılacaktır. RABBİM makamını CENNET eylesin. Ruhuna bir fatiha okumayı unutmayalım.
Kaynak: Mahmut POLATPosted via Blogaway


13 Temmuz 2015 Pazartesi

TORTUM DEMİRCİLER KÖYÜ ŞEBLİ ARENA STADI 1. FUTBOL VE KARA GÜGÜMDE ÇAY FESTİVALİ

DEV NOSTALJİYE
KALDI


17 TEMMUZ 2015 Cuma günü saat 17.30'da Tortum Demirciler Köyü Şebli Arena Stadına ya Kara Lastiklerini (cızlavitlerini) alıp nostalji yaşayacaksın
Ya da spor ayakkabılarını alıp nostalji yaşayacaksın.
BASIN YAYIN  SORUMLUSU: İhsan AKPINARSPONSORLARIMIZ


BİRER TEPSİ KADAYIFÖMER SÖYLER
İBRAHİM KAYA
EROL RÜZGAR
NECMETTİN UZUNAFİŞ

SAMET KILINÇ
NUMAN YILDIZBARDAK TABAK ÇATAL

MAHMUT POLAT

KARPUZ İBRAHİM BAYRAK
                  OSMAN POLAT

KAVUN
HALİL KAYA


ÇAY

YUSUF DÜRLÜIBRIK
MUSTAFA AKPINAR

KURBAN KILIÇ

FUTBOL TOPU  EROL RÜZGAR5KG ŞEKER METİN ARSLAN

DEMİRCİLER KÖYÜ ŞEBLİ ARENA STADI 1. BAYRAM BULUŞMA DUYURUSU

Değerli Köylülerimiz,
Bayramı bayram yapan namaz, tövbe istiğfar, bütün kapıları çalarak büyüklerin duasını,küçüklerin sevgisini  kazanmak ve özellikle Allah(cc)'a hamdetmek gibi manevi değerlerimizi dolu dolu yaşamanın yanı sıra akşam 17.30 da nostalji yapmak üzere Şebli Arena Stadında bir yandan futbol ziyafeti yaşarken diğer yandan ocakların tütmesine ve tatlıların yenilmesine siz de özlem duyuyorsanız bayram günü buluşalım.
Ahmet DÜRLÜ

TORTUM GENEL GÖRÜNÜM